1. Úvod
  2. SKALICA MODRÁ, COPPER SULPHAT
  3. SKALICA MODRÁ, COPPER SULPHAT

SKALICA MODRÁ, COPPER SULPHAT

  • Novinka
  • Akcia
  • TOP produkt

Modrý vitriol

SKALICA  MODRÁ,  Síran meďnatý pentahydrát ,  MODRÝ vitriol,  CuSO4 + 5H2O  Využitie- Materiál pre výrobu minerálnych farieb- Impregnácia dreva proti ... celý popis
Dostupnosť
skladom
Váha
7,77 EUR
6,48 EUR
bez DPH
ks
Strážiť cenu / dostupnosť
Kompletné špecifikácie

SKALICA  MODRÁ,  Síran meďnatý pentahydrát ,  MODRÝ vitriol,  CuSO4 + 5H2O 

Využitie
- Materiál pre výrobu minerálnych farieb
- Impregnácia dreva proti hnilobe
- Konzervovanie vypchávok
- Morenie osiva
- Prostriedok na hubenie  rastlinných škodcov
- Hubenie rias v bazénoch
- Odstraňovanie machu zo striech
- Súčasť pomeďovacích kúpeľov
- Farbenie výrobkov z kože

POZOR !
H302 - Škodlivý po požití.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 - Dráždi kožu.
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P312 - Po požití: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
P305+P351+P338 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť 

Nebezpečné zložky: Síran Meďnatý pentahydrát, číslo CAS: 7758-99-8

Tovar zaradený v kategóriách
Pomoc a podpora
Kontakt
Logo
Pracovná doba : Pondelok - Piatok 9:00 - 16:00
© Copyright 2021 DEAL-CONTROL
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk